به همکاران ما بپیوندید

سرویس های خودتان را ارائه دهید و کسب درآمد کنید

روش کار

1

ثبت نام

ابتدا در سایت ما به عنوان همکار(شریک) ثبت نام کنید و مشخصاتتان را تکمیل نمایید

2

اضافه کردن خدمات

خدماتی که ارائه می دهید را در حساب کاربریتان مشخص نمایید(خودرو،خانه اجاره ای،هتل و…)

3

رزرو دریافت کنید

تورهایی که می توانید برگزار کنید را در سایت ما ارائه دهید و هزینه آن را با کمترین میزان کمیسیون دریافت نمایید.

زیبایی شهر خود را به اشتراک بگذارید

چرا در سایت ما خدمات ارائه دهید؟

درآمد اضافی کسب کنید

با ارئه خدمات بیشتر درآمد بیشتری برای خودتان کسب کنید

شبکه خود را باز کنید

برای خودتان شبکه درست کنید و خدماتتان را گسترش دهید

با کاربران در ارتباط باشید

بازخورد خدماتی که اراده می دهید را  از کاربران بگیرید و با آنها گفتگو کنید