منطقه آزاد

بررسی اجمالی

منطقه آزاد تجاری - صنعتی يکی از مناطق اقتصادی ويژه با موفعيت راهبردی بوده که در جنوب شرق ايران و در کنار دريای عمان و اقيانوس هند واقع شده است.منطقه آزاد چابهار تنها راه ارتباطی کشورهای آسيای ميانه با آب‌های آزاد بوده و امکان حمل‌و‌نقل زمينی، هوایی و ريلی نيز بين اين منطقه و کشورهای مذکور فراهم شده است. همچنين قرار است در آينده اقداماتی نظير احداث فرودگاه بين‌المللی و ايجاد راه‌آهن برای اتصال اين منطقه به خطوط ريلی سراسری کشورهای ايران، ترکمنستان و افغانستان و افزايش اسکله‌ها جهت افزايش ظرفيت بارگيری کشتی‌ها نيز جهت توسعه اين منطقه انجام شود. همچنين اين منطقه اکنون دارای دو اسکله بزرگ شهيد کلانتری و شهيد بهشتی با ظرفيت ۷۰ هزار تن است.