تیس

بررسی اجمالی

روستای باستانی تیس که طیس یا تیز هم خوانده می‌شود در گذشته یکی از مهم‌ترین بنادر ایران و مهم‌ترین بندرگاه ناحیه تاریخی مکران بوده است. بازرگانان در آن دوره کالاهای مورد نیاز را از آسیای شرقی و هند از طریق این بندر به دگر نقاط خاورمیانه، آسیای میانه و قفقاز ارسال می‌کردند. جایگاه روستای تیس به‌عنوان بندر در برخی دوره‌های اسلامی هم حفظ شده است که در این زمان‌ها این بندر را تیز می‌نامیدند. با اینکه تیس امروزه اهمیت خود را به‌عنوان بندرگاه از دست داده اما به‌عنوان روستایی ساحلی باقی مانده است.